Amdanom Ni
Staff
Galeri
Newyddion
Ysgolion
Cysylltu

 

Croeso i wefan Sistema Cymru - Codi'r To

Mae Codi'r To yn brosiect adfywio cymunedol sydd yn dod a’r ddull El Sistema fyd enwog i ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn gweithio mewn dwy ysgol gynradd, Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon ac Ysgol Glancegin ym Mangor.

Mae tiwtoriaid cerdd proffesiynnol yn gweithio yn yr ysgolion yn arwain gweithgareddau cerddorol a rhoi cyfle i bob disgybl ym mlwyddyn 4 Ysgol Glancegin a Blwyddyn 5 Ysgol Maesincla ddysgu offeryn pres a tharo. Maent yn gwneud cysylltiadau â theuluoedd a’r gymdogaeth o gwmpas yr ysgolion gan ddarparu cerddoriaeth fyw yn y gymuned.

twitterfacebook

Rhif Elusen Gofrestredig 1159046
© 2018 Hawlfraint Codi'r To. Gwefan gan
Delwedd